NovoMiloševačka Slika dana - 23.09.2015

PoFala za fotografiju, a na konkurs...

PoFala za fotografiju, a na konkurs...

    Opis: Znate i sâmi, da zbog dobro poznati' "makinacija, odavna" nisam učestvov'o na zvanične foto-konkurse, "di" se već unapred znâ, ko će pobediti i ko će šta osvojiti, a "poGotovu" tamo, "di" su novčane nagrade...

    E..., Foto klub CD13 iz "Bečereka", je uz saradnju manifestacije Noć istraživača, "obJavijo" foto konkurs, a tema je bila - Svetlost...

    Baš "zadnjog" dana konkursa, sam za potrebe NM Slike dana od - 16.09.2015-te, "uSliko" ovu fotografiju, pri "jutarnjim Cuncu", a na "kujinski pendžer", što me je i "podCetilo" na temu foto konkursa...

    I "ondak" sam, na brzu, brzinu "rešijo" da od mogući' četir', pošaljem samo ovu, jednu fotografiju, "pod nazivom" - Sunce, jabuka, tacna...

    I evo rezultata, u "kategoriju" za odrasle:

    Sasvim iskren da "bidnem", iznenadila me je, al' i obradovala osvojena "poFala" !!!

    A u "ova teška vremena", kad' "aktualna" vlast naprosto "sas đonom gazi" kulturu ( "uOstalim..., kav" i sve drugo... ), moram "poFaliti" članove Foto kluba CD13, koji iz čistog zadovoljstva, a ne koristi, "râdidu" ovo što "râdidu" i "di" samo "troška imadu"..., svaka im i čâst i "čêst" !!!

    "Okolo" sto fotografija će u okvir' Noći istraživača, biti izloženo u nekada'nji foto "studijo" Ištvana Oldala u Bečkerek', 25-og ovog', "počevu" od "polak šes cati poslaPodna" - pa izvol'te !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora