NovoMiloševačka Slika dana - 18.11.2015

Željeznička stanica Dêrić II !!!

Željeznička stanica Dêrić II !!!

    Opis: Evo još 'edne priče, "vezate" za dana'nji naslov, a koji je već "bijo jedared korišćen" na "NM Sliku dana" od - 10.11.2015-te...

    Reč je o jednom "madžaru izBeodre", koji se "posla Drugog" rata, "vratijo" iz zarobljeništva i "zaposlijo" u "bečkerečki" ŠINVOZ , a ime mu je bilo Ferika...

    Naravno, u "ono vreme, doFirme" je putov'o "sas" vozom i tako je jedne zime, "posla" radne smene, "očijo naStanicu", kad' je i čuo, da će njegov voz kasniti izmeđ' tri i četir' sata !!!

    "Rešijo" je, da se vrati "uFirmu", koja je o'ma' do "bečkerečke", željezničke stanice i pita poslovođu, da odradi još jednu smenu, što mu je i odobreno, da "neBi danGubijo naStanicu", a još će imati i večeru !!!

    E, kad' je najzad kren'o "kući", o'ma' je zasp'o i "probudijo" se, kad' je kondukter vik'o:

    - Eeej Ferika..., "mislijo se"..., "promašijo" si i beodransku i karlovačaku željezničku stanicu i sad' teraj za Kikindu, pa tek "ondak natrag kući"...

    Tako je i bilo, "sedijo" je u vagon, dokle "guđ" voz nije "kren'o" natrag...

    Opet je o'ma' zasp'o i "probudijo" se, kad' je kondukter vikn'o:

    - Eeej Ferika..., "mislijo se"..., sad' si "promašijo" i beodransku i karlovačaku, al' još i novobečejsku željezničku stanicu i sad' teraj "naNovo" za "Bečkerek"..., na pos'o...

    Tako je i bilo, pa je tek "sutriDan poslaPodna", najzad stig'o na "njegovu naStanicu, di" ga je čekala zabrinuta žena, a on joj je samo rek'o:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora