NovoMiloševačka Slika dana - 20.11.2015

Primijer je lažov, al i njega lažedu !!!

Primijer je lažov, al i njega lažedu !!!

    Opis: Dvorac Heterlend, "izBočara"...

    Svi već "znâdu", da naš "aktualni, kav primijer..., zdravo, jâko vole" da "sLaže", a da ni "neTrepne" !!!

    No, izgleda da i njega njegovi "lažedu", a pravi primer "zaTo", je u "komšijsko nam selo" - Bočar !!!

    Na "naslovnu fotografiju" vidite dvorac - Heterlend "izBočara", koji je već "odavna" treb'o da "bidne renovirat", od strane "obštine" Novi Bečej i Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine. Za izvođača radova je "izabrata novosadcka firma" Gardi D.O.O., koja je "u toku" izvođenju radova, "upala" u "financijsku" blokadu, pa su radovi "prikinuti", zbog čega i' je ondašnja, "obštinska" vlast i tužila nadležnom sûdu !!!

    E sad', kad' je "kav" sada'nja, "kav aktualna, kav" vlast, "krenila, kav" u borbu "protivu korubcije" i kriminala ( a od koje, takođe nema, ama baš ništa..., "uOstalim, kav" i od sveg' ostalog', "obećatog"... ), neko od novi', "obštinski dzundzara podGuzara", a "posla" izdaje izborne volje glasača i uvođenja SnS-ovaca u "lokalnu" vlast, je "javila primijeru, kav" šta se i kako se "ôdena uNašu Pokrajinu, novobečejsku obštinu" i "uBočar" radilo !?!

    Već po "oProbatim, primijer" je sazv'o "konfenderanciju" za novinare i mahajući "uSlikatom" fotografijom sledeće zgrade...

    ..., "optužijo" i pokrajinsko, a i "ondašnjo obštinsko rukovodctvo", za "korubciju" i kriminal !!!

    Vidite i sâmi, da "isprid" te zgrade, stoji tabla i evo je šta "kaže":

    "Svakim", koji "iMâlko" ima "uGlâvu", je jasno, da zgrada, "sas" čijom fotografijom je, "kav" primijer mah'o "prid" novinarima, nema nikak'e veze, "sas dvorcom" Heterland !!!

    "Primijer" jeste "kroničan lažov", al' "kanda" nije "glupav, kav" što izgleda, tako da verujem, da ga "kav njegovi" nisu "sLagali" i lepo mu objasnili šta je i kako je, da se "neBi" ni "upušćo naNovo" da se "obruka" i ispadne smešan, "kav" što je ono isp'o i u Feketić...

    Ni "neTreba" da Vas "podcećam", da je "posla" tog', "raniji precednik obštine", a "aktualni potPrecenik Skubštine" AP Vojvodine, Milivoj Miša Vrebalov, "bijo" 'apšen, kad' su i "naSav" glâs "trubila", sva režimska" glasila..., a naravno, kad' se "vasPostavilo", da je sve to bilo "brez" ikakve potrebe, niko "odNji" se nije oGlasijo", tako da "ispada", da je on jadan i dalje pritvoren !!!

    U međuvremenu i Gardi D.O.O. se "odBlokiro", pa je, željan posla i borbe za povratak narušenog ugleda, "navalijo" da započeto, što pre završi, te je "zbogTog" naš'o i "podizvođača", da što pre završi pos'o "okolo" dvorca Heterlend !!!

    Prvo, što je podizvođač konstatov'o, je da je od strane "firme" Gardi D.O.O., izvršeno "doleko" više radova, neg' što je naplaćeno i od "obštine" Novi Bečej i od pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja, te da je trebala da se izvede nova "situvacija", kako se to štručno" kaže...

    Međutim, "naTo" je podizvođaču, od strane "kav" novog', "kav obštinskog rukovodctva", stiglo "kav neko, "kav neObavezujućo" obaveštenje, da je u toku "pridKrivični" postupak, a u "vezu sas svim tim", te da baš i "neBi" bilo najbolje, da se trenutno radovi "nastavidu" !?!?!?!?!?

    I sad'..., pitam se ja - kome je to u interes', da se radovi na "restavuraciju" dvorca Heterland, "neNastavidu" i zbog čega !?!?!?!?!?

    Evo i "po miloševački" da kažem - "niMi" je jasno ..., a Vama ?

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora