NovoMiloševačka Slika dana - 26.11.2015

1857-me, je krenuta željeznica !!!

1857-me, je krenuta željeznica !!!

    Opis: "Lokamotiva isprid kikindcke", željezničke stanice, koja je bila "naSliku" dana od 18.10.2015-te, "pod naslovom" - Foto klub CD 13, na relaciju ZR - KI...

    Polovinom "novembera" meseca, al' još dâvne 1857-me godine, "krenuta" je željeznica na "relaciju": Segedin - "Subatica" - "Velika" Kikinda - Temišvar !!!

    Od odluke u "ugarski parlamenat", pa do prvog' voza, na "pomenutu relaciju", prošlo je "petnajst" godina !!!

    Nije prošla ni "godina dâna", a pored pruge je "instalisat" i Morzeov telegraf ...

    Zanimljivo je, da "ondak" nije postojala željeznička stanica "uKarlovo", neg' je "isprid" sela, bila velika krivina, čiji nasip još uvek postoji i vidljiv je "sas" nadvožnjaka "priko" pruge, Subatica - "Banatcko" Miloševo...

    Samo četir' pârne "lokamotive", su "tudana" vukle vagone, u zavisnosti od namene, pa su tako najsporije bile teretne "kompazicije", koje su "jurile okolo" pedesetak "kiloMeteri naSat", a najveće brzine su bile, oko sto dvades't "kiloMeteri naSat", što je i sad' za ovu, a i za "mloge" pruge nezamislivo ...

    Karlovčani ( a i beodrani... ) su "ondak" išli redovno "naKraj" sela, da bi "vidili" te - brze, gvozdene kućice, od koji' je samo prva imala odžak i jâku "svirulu"...

    Tek dvades't i sedam godina kasnije, kad' je napra'ljena željeznička pruga ka "Bečkereku" ( Zrenjaninu... ), izgrađena je pomenuta stanica , koja je postala važna raskrsnica ka "Subatici, Velikoj" Kikindi i "Bečkereku"...

    "Ondak" je, za potrebe beodranskog spa'iluka, napra'ljena i željeznička stanica, koja se i sad' "zove" - "Banatcko" Miloševo Polje ...

    Zbog "manjog" troška, a i "kraćog" putovanja, "koncesijonari" su prvo 'teli, da "postavidu" prugu u "jedan, strog pravac" do "Bečkereka", al' su se pobunili: "Bašajid, Turski Bečej, Franjevo, Kumene, Taroš, Melence" i Elemir, pa su morali da "učestvujedu" jednim "talom" u novcu, a drugim "talom" u "mobu", da bi pruga prolazila kroz "njina" mesta !!!

    Tad' su "odbiveni "Bašajid" i "Taroš", al' su i oni delom učestvovali u "izgradnju" pruge, da bi mogli da je "koristidu"...

    Priča se, da su se "kumančovani" prvi pokajali i pobunili, kad' su "krenili" radovi, jer im je bilo teško, no nekako su to "priGrmili", pa je i taj deo pruge na vreme završen...

    NM SLIKE DANA DODATAK: - Beodran, Milinko Aresnov, koji "odâvna" živi i radi u "Kikindu", nam je posl'o još nekol'ko detalja:

    Posle velikih muka u planiranju i izgradnji pruge od Segedina, preko Mokrina, Kikinde, do Temišvara, prvi voz je protutnjao 15 novembra 1857 godine. Prvi voz je išao na relaciji Temišvar - Segedin i lokomotiva se zvala BAZINI, a sutradan je druga lokomotiva TEMIŠVAR, vukla voz od Segedina do Temišvara..

    Evo i izvoda iz reda vođnje.

    U početku je išlo samo dva voza: iz Segedina je polazio u 12 sati i 15 minuta u podne, a stizao u Temišvar u 5 i 27 minuta noću, a drugi voz je polazio iz Segedina u 1 sat 20 minuta noću, a stizao u Temišvar u 6 sati i 32 minuta ujutro.

    E sada kontra iz Temišvara, prvi voz je išao ujutro u 6 i 50, a stizao u Segedin, u podne u 12 i 10, a drugi voz je polazio od Temišvara, popodne u 5 30 minuta, a stizao je u Segedin noću u 10 sati i 50 minuta.

    Ako nekoga zanima još puno lepih priča o izgradnji te pruge, a i ostalih po Banatu, može sve to pročitati u knjizi - 150 godina željeznice u Kikindi ( Jovan Čudanov, Istorijski Arhiv Kikinda 2007 Kikinda)...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora