NovoMiloševačka Slika dana - 14.01.2016

Imamo novo na sajt !!!

Imamo novo na sajt !!!

    Opis: A to "novo", se nalazi "naKraj" NM Slike dana, "zaSad" samo od 24.12.2015-te, pa "na ovamo"...

    Na "osnovi mlogi" predloga i primedbi, poboljšano je pronalaženje i "preKazivanje" arhive NM Slika dana, a u vidu tabele, koju samo treba da "priGledate", pa će Vam se sve "sâmo kâsti" !!!

    Paz'te..., trenutno NM Slika dana, ima "priko" - četir' 'iljade "komâda" !!!

    Ako "koji neVeruje", neg' - KLIKNE "ÔDENA", pa će se i sâm uveriti, kol'ko i' ima do "danaske" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora