NovoMiloševačka Slika dana - 20.01.2016

Katica..., mlada, predratna, kino operaterka...

Katica..., mlada, predratna, kino operaterka...

    Opis: Pre "Drugog rata" i Beodra i Karlovo su imali nekol'ko "bijoskopa". Izmeđ' ostali', jedan je "bijo sas" leve strane na "ćošak", kad' se "sas Glavne" karlovačke", skrene ka "Bašajidu", a "di" je to tačno, možete viditi "priko" Google-ovog Street View-a, ako KLIKNETE ÔDENA...

    Zgrada je namenski gradjena za "bijoskopsku" salu 1927-me godine i "bijoskopske" predstave su se "preKazivale" do 1936-te godine...

    "Bijoskop" je im'o svoj generator, koji je "proizvodijo štruju", dok je trajala predstava. "Ondak" su se "preKazivali" nemi filmovi, al' su korišćeni i gramofoni da bi uz projekciju bila i neka muzička pratnja. Takođe su za vreme projekcije, po nekad' svirali i violinisti, naročito, ako je u pitanju "bijo" neki film "emotivnijog" sadržaja...

    Zgradu "bijoskopa" je "izgradijo" Nađ Jovan, koja je posle završetka rata konfiskovana, a projektor je još dugi niz godina projektov'o filmove, u novopodignutom Zadružnom domu...

    Tih nekol'ko, poslednjih godina rada bioskopa, projekcije filmova je obavljala vlasnikova ćerka, Katica Nađ, kasnije udata Kojić, čiji je muž "bijo poslaRatni" matičar "sevoski"...

    Posle 1936-te, ta "bijoskopska" sala je preuređena u dva stana i jedan lokal, a na uglu zgrade, je gospođa Neli držala "opateku", koja je radila i "posla Drugog rata"...

    Naslovna fotografija, nepoznatog autora, je najverovatnije nastala, kad' je Katica imala "petnajst" il' "šesnajst" godina...

    Njenog "mlađog" sina, Ljubomira Batu Kojića, dobro znate po "čuvênju, kav" fotografa, koji "uTu" zgradu ima galeriju, a koja se "zove" - Atar...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora