NovoMiloševačka Slika dana - 04.04.2016

Akcija - prolećno čišćenje Vašog kompijutera !!!

Akcija - prolećno čišćenje Vašog kompijutera !!!

    Opis: BeoDra S.T.R. "daje na znanje", da je "poKrenila" veliku akciju, za prolećno čišćenja "Vašog kompijutera", na "osnovi" iskustva u radu "sas pc-kompijuterima", još od kraja osamdeseti' godina prošlog veka !!!

    Tri su stvari tu najbitnije !!!

    Prvo, "stižedu" nam topliji dâni, što će dovesti do "priGrijavanja" Vaših "kompijutera", bilo veliki', bilo mali', mislim na one prenosne...

    Razlog je prljavština na 'ladnjake i ventilatore, što će dovesti do "mlogo sporijog" rada, a samim tim' i skraćivanja râdnog vêka Vašog 'lektronskog ljubimca !!!

    Drugo, makar kak'u zaštitu da imate, Vaš "kompijuter cigurno negdi" ima virusa, koji "diGođ vrebadu" i često "pravidu takoZvate" - loše sektore na hard disk, što opet dâje za rezultat sporiji rad i mogućnost gubljenja važni' podataka !!!

    Trećo, "cigurno" ste pri "korišćenju" kompijutera, iz radoznalosti "instalisali mlogo" programa, za koje se "vaspostavilo", da Vam i nisu "nužni", pa ste i' "mânili" il' ste i' "kav" ubrisali na uobičajen' način. No to nije dovoljno, jer delovi "tiju" programa i "njini repovi", trajno "ostajedu uPisati" u "memoriju pamćenja" Vaše omiljene sprave", što opet za rezultat daje sporo dizanje sistema, usporen rad i sporo gašenje !!!

    Za sva tri navedena razloga Vam nudimo rešenje u vidu akcije - prolećno čišćenje Vašog "kompijutera" !!!

    Ako ste "priPoznali", da "škombrčite sas nekim" od navedeni', nudimo Vam rešenje "zaTe" probleme "o roku" od najmanje 24-iri sata, po ceni od samo =990-. dinara !!!

    Ukol'ko ste zainteresovani za ovu akciju, pošaljt'e e-mail "sas" Vašim podacima na:

    beodra@beodra.co.rs

    ..., il', ako više "volete", pošaljte SMS poruku na:

    063 56 87 55

    ..., pa ću Vas "kontaktirati okolo" dogovora !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora