NovoMiloševačka Slika dana - 05.04.2016

Promenuli su se zvukovi kodNas u Miloševo...

Promenuli su se zvukovi kodNas u Miloševo...

    Opis: 19.03.2016-te , to jest' "naSliku" dana, "odOtog dâna", smo Vam "obratili na pažnju", o "zvukovima kodNas" u "Miloševo" !!!

    Ovi' dana, motorne testere su se ućutale, tako da se pored motorni' kosačica za travu, poJavijo" nov' zvuk i to od mali' traktora i kultivatora, koje za priključak imadu "frêzu" !!!

    "Mlogi" se "oPredeljivadu", za ovak'u direktnu obradu i pripremu zemlje, a "brez" mašinskog oranja il' ručnog "priKopanjavanja bâšće"...

    "PridPostaljate", zbog čega je to tako...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora