NovoMiloševačka Slika dana - 02.07.2016

Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!!

Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!!

    Opis: Ovo naravno, nisam ja "uSliko", neg' poslednja posada za istraživanje Meseca - Apolo 17 !!!

    Da, to je naša "matera" Zemlja, koju je "ljudka fêla", počela opasno da "zaGađiva", što meni barem, "zdravo, jâko", teško pada...

    Najzad, "posla dugog niza godina, prva dobra vest, a koju sam "jučeraske" pročit'o, je da se ozonska "bûša" iznad južnog pola "smanjiva" !!!

    Naučnici "tvrdidu", da "kav" što je i nastala, ozonska "bûša" se i "smanjiva zaFaljujući ljudckoj" aktivnosti, a na "osnovi" Montrealskog protokola iz 1987-me godine, o "smanjivanju" upotrebe "frejona" i slični' materija, koji najviše "oštećivadu" ozonski omotač...

    Ima još "mlogo" stvari, koje se "moradu" uraditi, a u "vezu sas" očuvanjem naše planete, no, "doSad" su sve vesti "išle" u "pogrešan pravac" i evo najzad i nečeg' dobrog !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora