NovoMiloševačka Slika dana - 13.08.2016

Naši falkloraši na Crno more...

Naši falkloraši na Crno more...

    Opis: Evo još 'edne fotografije, koju su nam poslali naši "falkloraši sas" Crnog Mora, iz Bugarske ...

    Vidite i sâmi, da je reč o priramidi od bugarskog piva !!!

    O'ma' na "plažu", u "blizinu njinog" smeštaja, su pronašli "Srbsku" kafanu "sas srbskom" muzikom "uŽivo", koja je naravno, uvek bila dobro posećana !!!

    Prilikom odlaska na plažu, jedno od najčešći' pitanja je bilo:

    "PridPostaljate", da je odgovor u "većinu slučajôva bijo":

    I znâ se..., o'ma' se zove kelner, pa se "metne špil" karata na "âstal", pa "padne" kartanje..., pa se "posla" izvesnog' vremena, "naručidu" čevapčići i mešano meso..., jer je dobro poznato, da more i morski aktivnosti "izStružedu" organizam i "izazivadu" glad i pojačan "opetit"... i tako to...

    Eto šta Vam je nostalgija - "očili" naši "falkloraši" čak u Bugarsku, na Crno More, a da bi sedili u "Srbsku" kafanu !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora