NovoMiloševačka Slika dana - 30.08.2016

Nema rakije, doGuđ je muva naCev !!!

Nema rakije, doGuđ je muva naCev !!!

    Opis: Muvu znate i vidite je, a ona stoji na "bakarnu cev" izmeđ' kazana za rakiju i "stabarke, di" se rakija iz pare, "pritvara" u tečno stanje !!!

    Jedna od prvi' lekcija, koju sam još "kav" mâli "deran zaPamtijo", je bila:

    - Nema rakije, "doGuđ" je muva "naCev" !!!

    A to je značilo, da cev još nije vruća, te da ima još da se čeka, dok rakija "neKrene" !!!

    To je nekad' "bijo" događaj, kad' se peče rakija, jer se "ondak" zove "društvo", pa se po celu noć, "poMalko kôšta" i "fâli" rakija, "malko" se mêzi, a uz naravno obavezno kartanje...

    A dok rakija "neKrene", svi "pcujedu" muvu, "zaTo" što još uvek stoji "naCev..., kav" da je ona odgovorna i kriva za destilaciju !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora