NovoMiloševačka Slika dana - 05.09.2016

Dečija, berberska stolica...

Dečija, berberska stolica...

    Opis: Ovo je dečija, berberska stolica, kod berbera Karaša...

    Kad' sam "bijo mali", bilo koja moja poseta berberu, nije mogla da prođe "brez" deranja i plakanja !!!

    To je bilo kod Srêde berbera, kog' su zvali Mitić, "ijAko" se "zvao" Sredoje Baštovanov, "cigurno" zbog proslavljenog' "fuzbalera" Rajka Mitića, na kog' je "ličijo" i koji mu je bijo idol, što se tog' sporta tiče, "sIgrajući" se za naš "sevoski" klub...

    Berberska radnja mu je bila na ćošak izmeđ' "Glavne" karlovačke i ILR-a, "di" sad' živi porodica "Kurjak". To je "bijo" omanji lokal, "sas paorskom" pećkom i karakterističnim "slemenom" po tavanici, o koje je visila jedina sijalica...

    Slična stolici "saSlike", za decu je bila posta'ljena, "poSred" berberbice i kad' bi mi Mitić "prilazijo sas" makazama i "češaljom", poč'o bi iz sve snage "sas plakanjom" !!!

    Jedno od prvi', moji' sećanja, "kav" svesnog' "ljudckog" bića, je bila šamarčina, a od strane mog' oca, "posla" čega sam nakratko prest'o "sas" dernjavom, da bi "nastavijo" po "starim" !!!

    E tu me je "ondak", da tako kažem, dočekala još jedna, isto tako uverljiva šamarčina, "posla" koje sam prest'o "sas plakanjom" i s'vatijo, da se kod berbera mož' ići i "brez" tak'i', dečiji' manira...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora