NovoMiloševačka Slika dana - 19.09.2016

Kod TriČvôrke u kafanu...

Kod TriČvôrke u kafanu...

    Opis: "Jendek ispridKuće"...

    Moj "pranDeda" po ocu, Svetozar Belić , je "bijo" tesar "poStruki" i veliki "ždêra". Recimo, "sas" vlasnikom kafane, Špajtljikom se i "oKumijo", što i do "dân danaske" traje , "posla" nekol'ko generacija, a i dana'nja priča je "vezata" za kafanu, tačnije, za vlasnicu kafane - "TriČvôrku izBočara"...

    Dal' se možda kafana "zvala" u smislu - Kod Tri Čvôrka il' možda - Kod Tri Čvora il' slično, pa su nju "poTim proZvali" - TriČvôrka, mogu samo da "pridPostavim", al' "neMogu" da Vam "ciguram"...

    A priču mi je isprič'o, Nikola Budišin, "tišljer poStruki", koji je mom "pranDedi bijo" šegrt...

    "Jedan dân" mu je rek'o:

    Po "Nikolinim" opisu, to je bila velika, jâka žena, "slobadnog" ponašanja, po potrebi oštra "sas" mušterijama. Volela je da "tera šêgu", pa je tako ti' dâna, mom "pranDedi" ( prema "kojim" je, "kanda", ranije bila "dobra"... ), "zaJelo" spremala "krtinu", mada je on tad' već "bijo brez" zûba, pa je više vol'o da jê ( jede... ) "kakve" čorbe il' sličnu 'rânu...

    Elem, kako su tesarski radovi napredovali, tako je i "isprid" kafane, nastaj'o kanal za kišnu kanalizaciju. Kad' je "bijo gotav", a TriČvorka se "podBočila šacujući" ga, pa je prigovorila kopaču:

    Opklada je bila novčana i "prilična", a izvršenje je bilo o'ma' te nedelje, "posla" crkvene službe, kad' bi obično "bivalo najVećma" gostiju ( inače, "priDuzimljiva" TriČvorka je u kafanu prodavala i naoru , što su domaćini nosili "kući, kav" dokaz da su "kav" bili "uCrkvu, naMesto" u "kafanu"... ). "ZaTaj" događaj, je bila naručena tamburaška "banda" i određene tri sudije, koje su jedino mogle da "stojidu prikoPuta jendeka", da joj "neBi" svi "vidili onu stvar" ( mada je velikoj većini prisutni', bila dobro poznata... ), kad' "zaDigne" 'aljinu, a koji su trebali da "oCenidu", dal' će to ona..., uraditi !!!

    Dok je "banda tukla" bećarce, jedan od "kelnera" je gazdarici na "sokak" izn'o "âstal" i stolicu, dogur'o bure piva, "udarijo" slavinu i "poLagano" joj "točijo" krigle, koje je ona rêdom ispijala za pripremu...

    Da "neDužim" dalje..., čak je i sudije "izŠpricala" po čizmama, a "prikoPuta jendeka" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora