NovoMiloševačka Slika dana - 09.10.2016

Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata I !!!

Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata I !!!

    Opis: Nedelja je, pa evo prilike da detaljnije "priGledamo", kako je izmeđ' dva "sevetcka" rata, izgled'o "center" Beodre, kad' je "bijo" i pijačni dan...

    Fotografiju je "uSliko" Akoš Bauer i to "sas" crkvenog tornja beodranske, pravoslavne crkve...

    Nekol'ko njegovi' fotografija je već bilo "ôdena prezentovano", a koje su nastale izmeđ' 1926-te i 1938-me godine:

    * NM Slika dana od - 02.12.2010 - Slika "sas strušenog" Kaštilja ...

    * NM Slika dana od - 13.11.2013 - "uSlikato sas" rimokatoličkog tornja...

    * NM Slika dana od - 25.01.2005 - "Spailuk" ...

    A da se radi o "istim" autoru, izmeđ' ostali' je jasno, po rukopisu na "naslovnu" i zadnje dve fotografije...

    Napominjem, da Akoš Bauer nije "bijo profesijonalac", neg' ono, što se "danaske" kaže - foto amater, a inače trgovac "poStruki". Im'o je kuću "isprid", a "dućan prikoPuta" pravoslavnog, parohijskog doma, koji mu je "posla Drugog" rata konfiskovan i u "kojim" je "radijo kav zapošljeni" do "pemzije. Njegova ćerka je udata u "Stari Bečej"...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora