NovoMiloševačka Slika dana - 24.04.2017

Ko je najVećma vlast u selo ?

Ko je najVećma vlast u selo ?

    Opis: Bivša, "obštinska" zgrada Dragutinovo, predata PD Vojvodini, koja ju je "pritvorila" u mašinsku "radijonicu" ( pre nekol'ko godina je "strušena"... )...

    Šezdeseti' godina prošlog' veka, stigla je "odozGorena" naredba, da svi majstori, "moradu" obavezno da "idedu" na "večernjo" doškolavanje, za KV i VKV radnike !!!

    To im je teško palo, al' šta su mogli, neg' i da to "priGuradu, brez" obzira, što nisu ništa novo naučili, što se prakse i zanata tiče !!!

    Ispiti su bili, što se ono kaže, prâva, noćna móra i "zaNji", a i za "izPitivače", pa su se ovi drugi trudili, da "poStavidu" što "lakča" pitanja...

    Kad' je Kole Sačar ( Kosta Malešev... ), doš'o "naRed", pitali su ga:

    Najgore za sve, je bilo, kad' "izPitanik" ćuti i "kav" nešto "se misli" i tek što "neKaže", al'...

    Članovi "komesije" su se međusobno "poGlêdili" i odobrili mu, da mož' i tako da odgovori !!!

    Kad' su mu i to potvrdili, da neće biti "kaštigovan, izPitanik" je "kav" iz puške "odGovorijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora