NovoMiloševačka Slika dana - 26.04.2017

Fazan pitomi..., skoro..., pa domaći !!!

Fazan pitomi..., skoro..., pa domaći !!!

    Opis: Znate i sâmi, da "naSvaki Veliki petek, volem" da se "sas" biciklom "vôzam" do novog' mosta "prikoTise", a kod Ade i Mola !!!

    Pre neg' što napravim izveštaj od ove godine, moram da Vam "preKažem", šta mi se "uzPut" dogodilo, al' lokaciju neću da "odKrijem", da "neBi" neki "pokvareni" lovci, "očili" u "lovokrađu" !!!

    Teram ja, onako "poLagâno bicikli" i tek čujem nešto "sas" leve strane, iz "džbuna":

    Učinilo mi se da čujem domaću "živinu poSred" 'atara, što baš i nije uobičajeno, pa sam se z'ustavijo, uz'o "foto-oparat" i "vratijo" se "unatraške", jedno dvadesetak "meteri"...

    Kad' ono, im'o sam "šta" i da vidim - fazana, kog' sam i o'ma' "uSliko" ( vidi naslovnu fotografiju... ) !!!

    Oni obično o'ma' "prnedu", kako "vididu" čo'eka, al' ovaj je "bijo" miran, čak i kad' sam poč'o da mu govorim:

    Kako sam "proGovorijo, vidijo sam", da je njegova kokoška pobegla, al' on nije...

    Kaz'o sam mu:

    I..., on se "naMestijo" !!!

    Kažem ja njemu:

    I on je poč'o, opet da se "namešća..., mâlko" levo, "mâlko" desno i evo ga:

    "Sliko" sam ja njega, desetak "pûti" i već je "bijo" nervozan...

    ..., pa sam mu vikn'o:

    I on se "okrenijo"...

    I tako smo se nâs dvojica, oprostili jedno "odDrúgo" i svako je "krenijo" dalje, svojim "pûtom"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora