NovoMiloševačka Slika dana - 04.05.2017

Râsad i rasađivanje !!!

Râsad i rasađivanje !!!

    Opis: Znâte i sâmi, da Vas uvek, redovno "obavešćavamo", šta je trenutno "aktualno kodNas" u "Miloševo" i "ovaj put" je to - râsad i rasađivanje !!!

    Paradajz, paprika, ludaja, tikvica, patlidžan i još svašta se "rasađîva"...

    Ono što je primetno, je trâžnja stâri' "fêla" povrća, a ne oni' "oltovani" i kako se još "zovedu" - 'ibridni' !!!

    "Kanda" će tak'a têžnja, biti trajnije prirode, jer su nove "fêle" pra'ljene za transport i "zrênje" tokom transporta, a na "uštrb" ukusa !!!

    Prva četir' râsada paradajza "saSlike", su - "volujsko srce", čiji plodovi "bidnedu" teški "blizu kíle" i ko "jedared kôšta takvo šta", više mu "neTrebadu" nikak'e druge "fêle"...

    Kaže jedna, što je prodavala "jučeraske na pijace", baš taj râsad paradajza:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora