NovoMiloševačka Slika dana - 07.05.2017

Evo soČim se zanima Joca Isakov, kad ima kade...

Evo soČim se zanima Joca Isakov, kad ima kade...

    Opis: Jovana Jocu Isakovog ( od Perkovi'... ), Beodrana poreklom, a koji živi i radi u "Knjaževac", već "odâvna" znate "kav" saradnika na "ovaj" sajt, pa je tako zadnji put im'o prilog "naSliku" dana od - 03.12.2016-te, "pod naslovom" - JB - disnator za 29-ti "november" !!!

    Čega "guđ" se kroz život "latijo, dovodijo" je do "najBoljog mogućog", a evo "soČim" se Joca "zanîma", kad' ima "kade" !!!

    "Daklem", trudi se, da starim peglama vrati stari sjaj i to lagâno, "nježno", pažljivo, "kav" da imaju dušu...

    "ZaNji" kaže, da su lepotice "sKraja devetnajstog" veka...

    A ako ste slučajno možda i pomislili, da ima samo nekol'ko pêgli, pogledajte sledeću fotografiju !!!

    On i' "zaPrâvo obRađiva" i "sprêma" za "daljnju" obradu i oslikavanje, što ćemo zajedno "viditi" na neku, buduću NM Sliku dana !!!

    P.S. - naravno, ako imate tak'e stare pegle i "neTrebadu" Vam, sad' dobro znâte, kome bi bilo najbolje da i' dâte, prvom prilikom, kad' Joca "bidne" doš'o "kodNas" u "Miloševo, oČim" ćete blagovremeno biti "obavešćeni" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora