NovoMiloševačka Slika dana - 27.06.2017

Borba protivu čvoraka !!!

Borba protivu čvoraka !!!

    Opis: Čim nešto "sazri", jato čvoraka se okomi "naTe" plodove !!!

    Sad' "pelješidu" višnje...

    ..., a taktika je sledeća: nji' nekol'ko "beredu" višnje i "punidu" kljunove i "ondak odletidu" na "najBližo", a "najVišljo" drvo, da i' "poJededu"...

    ..., što je u "ovaj" slučaj' "ore" i tako redom se "menjadu"...

    A na "ore bidne" nji' nekol'ko stotina i to je tak'a "lârma", šta da Vam kažem, a "košćice" samo "sPadadu odozGorena" !!!

    Mož' Vi i da tâpšite i da lupate "sas" klepetušom, da okrećete "čegrtaljku", lupate u "bubnjove" i šta sve ne, al' Vam to ništa ne vredi, jer se brzo vratitu "natrag"...

    Kako "guđ", praćka je najefikasnija, jer se čvorci "nePravidu" 'râbri, "kav" partizani u "Bulajićove", neg' baš "zaPravo pobegnedu" i to jato se više tu "neVraća" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora