NovoMiloševačka Slika dana - 27.07.2017

Čep za hendikep - izbor proizođača artikla !!!

Čep za hendikep - izbor proizođača artikla !!!

    Opis: "Cigurno" ste čuli za akciju - Čep za hendikep, koje je "pokrenilo" - Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banata iz "Bečkereka", još 2012-te godine...

    Plastični čepovi od raznorazni' ambalaža, su pra'ljeni od "takoZvâte" tvrde plastike ( PP - PoliPropilen i PE - PoliEtilen... ) i kad' se "recikliradu, topidu" se na "višlje tamparature, spreću priOstalog", dela pakovanja...

    Od "novaca" prikupljeni' "naTaj" način, "kupujedu" se "invalidcka" kolica, 'odalice, štake i druga "ortopedcka" pomagala 'endikepiranim osobama !!!

    Nije lako, jer samo za jedna "invalidcka" kolica, treba izmeđ' pet i šest tona "skupljenih" čepova, no ipak, akcija "neNadano" ima dobar odziv !!!

    Postoji i fejsbuk stranica, na "atresu" - https://www.facebook.com/cepzahendikep/, "koju" možete pratiti...

    Evo i spiska "atrêsa, di" moćete odneti Vaše skupljene čepove - http://cepzahendikep.org/distributivni-centri/...

    Ako pažljivije pogledate naslovnu fotografiju, "vidićete", da su i proizvođači počeli da "podržavadu" ovu 'umaniranu akciju, jer kod čepa na "desnu stranu", deo tvrde plastike ostaje na "ambalažu" i teško se "skîda", dok je kod čepa na "levu stranu", sve komplektano" u "jedan" komad' !!!

    "Forcirajte" tak'e artikle i "njine" proizvođače !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora