NovoMiloševačka Slika dana - 04.10.2017

Istina o oslabodenju, 3-og oktombera 1944-te...

Istina o oslabodenju, 3-og oktombera 1944-te...

    Opis: Bivša zgrada "obštine" Karlovo ( Dragutinovo )...

    Ta zgrada je "strušena" već nekol'ko godina, a inače je dugo godina bila, "kav" mašinska "radijonica" PD Vojvodine...

    "Jučeraske" je "bijo, kav" Dan "oslabođenja" Novog Miloševa, 3-ći "oktomber", po "kojom" i jedan "poprečni sokak uKarlovo" nosi naziv i prolazi baš pored ovog' mesta "saSlike"...

    Posla "Drugog" rata, godinama se "slavijo" ovaj dân, po osnovnim školama su se obavezno pisali literarni râdovi, pra'ljene su priredbe, "di" se veličala "brezPoštedna" borba lokalni', "kav" boraca - partizana...

    Međutim, sve je to "kanda" bilo, "doleko" od istine...

    Stariji "tvrdidu", da je na zgradu "obštine" visila nemačka zastava "sas svastikom", a da "uNju" nije bilo zvanični', "predctavnika" okupatora, jer nije ni bilo potrebe. Vlast su revnosno vodili domaći izdajnici, saradnici, a i od strane partizana, "doKazati" komunista, ozloglašeni Špiler je im'o više lojalni' saradnika, od koji' se po "jednim odNji" i jedan "sokak" još uvek "zove", takođe "uKarlovo"...

    Ti' dana se pročulo, da rusi "napredujedu" i da "ćedu" uskoro stići. "IzDalje" se, "poGotovu noćom", čula artiljerija i lokalni partizani su se iz "kav" 'atarski', tajni' bâza, "poLagano" primicali selu, "neBi" li "posla" uslaska Crvene arimije , o'ma' počeli grčevitu borbu, za "kav vaspostaljanje" nove, revolucionarne, "sevoske" vlasti...

    Međutim, iz pravca Kikinde je jedan nemački oficir, uz pratnju desetak vojnika, doš'o do zgrade "obštine". Od vozila je "bijo" jedan "matorBicikli sas" prikolicom, 'oružan "sas mitroljezom" i "kamijon", koji je "saPred" im'o "gumane" točkove, a "sasTrag" gusenice, isto tako 'oružan...

    Kako su se pojavili, tako su se i "kav" naši partizani, razbežali po 'ataru, kud' koji !!!

    Nemački oficir nije ni "ulazijo" u zgradu, neg' je samo "naredijo" da se skine zastava, koju su vojnici uredno složili i predali mu je, "posla" čega su se mirno "okrenili" i vratili za Kikindu...

    Tek "sutriDân poslaPodna" su se, "kav" naši borci, vratili u selo i počeli da "vičedu" po "sokacima":

    Tako se desilo to "oslabođenje"..., što ono "kažedu - posla" jednog', brzog', taktičkog' povlačenja međ' kukuruze i "brez" ijednog', ispaljenog' metka..., a na dân "3-ćog oktombera", 1944-te godine !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora