NovoMiloševačka Slika dana - 22.03.2018

Pranje sudova..., nekad i sad...

Pranje sudova..., nekad i sad...

    Opis: Znatel', kako je to nekad' bilo, kad' se nakupi "sudôva" za pranje ?

    Pričala mi je moja baba "ocu", Zagorka Gorinka Belić, da joj je to "bijo" jedan od najomraženiji' poslova i pre, a i posle udaje...

    Prvo su se "uGrubo" odvajali, svi čvrsti i "mâstni" ostaci 'râne, najčešće za pomije, za svinje...

    Tu su, pričala je, neki švercovali", pa su prvo "sudove" davali mačkama i kerama, da i' "oLižedu"...

    I "ondak" zna se, treba uzeti "šavolj" vode i doneti "vode sas" bunara, da bi se u "veliku šepru zaGrijala", na "naNovo" upaljen šporet. Iz "prve" vode bi se proprali sudovi i "ondak" opet "Jovo naNovo", na bunar poVodu", pa "naŠporet", pa u "veliku" šepru, da bi se oprali "izDruge" vode i to sve "sas" krpom, koja se "zvala - apirača"...

    Nije kraj..., dugo se "koristijo" aluminijumski "escajg", koji je "posla" svakog "korišćenja", mor'o da se posebno rîba i "uglajše", da "neBi" oksidis'o...

    I tek "ondak" bi "atprilike bijo" kraj tog' posla, "uGlavnim dvaRed" dnevno...

    A "danaske" to sve oba'ljadu "mešine" za "sûđe" !!!

    Nedavno sam čuo, od jedne savremene domaćice, sledeću rečenicu:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora