NovoMiloševačka Slika dana - 12.04.2018

Počela je sâdnja kronpira...

Počela je sâdnja kronpira...

    Opis: Ove godine, sve kasni..., što se "bîlja" tiče, jer je "kanda" tak'a godina..., pa i "sâdnja kronpira" !!!

    U "najpovoljnije" godine, "kronpir" se sâđi, skoro, pa mesec dana ranije !!!

    No..., šta je tu je, maltene do pre desetak dâna smo bili obučeni u kapute, a sad' smo već u "majice" !!!

    Evo kako izgleda uredno "izKlijat kronpir" za "sâdnju", a koji je tokom zime "bijo" u "komaru"...

    Moram "napomeniti", da je taj isti "kronpir" već "jedared oKidan" od klîca, tamo "negdi posla" Božića..., jer je ranije "krenijo" zbog blâge zime, al' je eto..., "posla Boba" Mârte, "naNovo nagarijo" !!!

    Što ono "kažedu" - Najvažnije je, da je "uZemlju"...

    ..., pa šta mu Bôg dâ !!!

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePušavajte" ove strelice ispod fotografije, a za desno i levo...

    

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora