NovoMiloševačka Slika dana - 25.04.2018

Evo i jedan vic o Lâli...

Evo i jedan vic o Lâli...

    Opis: Jorgovani su "razCvetati" i baš lêpo "mirišidu", ovi' dâna..., "kodNas" u "Miloševo"...

    A najavljen' vic, "glâsi" ovako:

    Môr'o "jedared" Lâla, da "ide poslom" u "vâroš" i kad' je "obavijo" šta je im'o ( a..., šta se koga tiče..., šta je im'o... ), da "neBi" ček'o vôz "naStanicu, svrnijo" je u "jedan dućan"...

    Kad' je doš'o "naRed" i kad' ga je pitala "trgovkinja štaĆe", a on joj je kaz'o:

    A "trgovkinja" je o'ma' počela da mu rêđa "poTezgi", sve neke "lilâvske" košulje, što je on i "priGledo", al' joj je ipak "zabavijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora