NovoMiloševačka Slika dana - 13.05.2018

Jupiter je ovi dâna, najbliži Miloševu !!!

Jupiter je ovi dâna, najbliži Miloševu !!!

    Opis: Jupiter je ovi' dâna, najbliži Miloševu i sad' je poč'o "naNovo", da se "kav" udaljava "odNas" !!!

    Inače, "sinoćke" u "momanet slikanja" nam je "bijo" 658.330.210 ( i slovom: "ŠestaPedestOsamMilijonaTristaTridestJednuIljaduDvestaDeset"... ) "kiloMeteri doleko", a udaljav'o se brzinom do 16,9 km/s "odNâs" !!!

    Evo šta "kažedu" proračuni, za Jupiter i njegova četir' najveća meseca ( koji se "vididu" i na "naslovnu fotografiju"... ), u "momenat" slikanja", a na "atresu" http://www.shallowsky.com/jupiter/...

    Prvi mesec do Jupitera, je moja omiljena "jEvropa", o'ma' "doNje" je užareni Io, "mâlko" dalje je Calisto i "naPosletku" je najveći Ganimed !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora