NovoMiloševačka Slika dana - 28.05.2018

Zloupotreba daljinskog telefona !!!

Zloupotreba daljinskog telefona !!!

    Opis: Vreme ove priče, ću najbolje opisati, ako Vam kažem, da još nije bilo mobilni' telefona, al' je "zaTo" bilo daljinski'..., na fiksnu "leniju"...

    I tako je "jedared", jedan ponosni vlasnik, novog', daljinskog telefona, "vidijo" da su komšinica i komšija, "očili" nešto da "râdidu naTavan" !!!

    Zauz'o je položaj u "avliju", odakle je mog'o da vidi "njin" ulaz "naTavan", pa je "okrenijo" komšijski, telefonski broj...

    A komšija je "žurijo" da što pre siđe niz "lotru sas" tavana, al' čim bi uš'o "uKuću", ovaj "šeret" bi prikin'o vezu !!!

    I tako je bilo, jedno pet-šes' "pûti zaRedom", dok komšija nije "svatijo, oČim" se to "zapravo" râdi !!!

    Bilo je grdnje !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora