NovoMiloševačka Slika dana - 03.08.2018

Sveti Ilija, 2018-te I ...

Sveti Ilija, 2018-te I ...

    Opis: Prošla je još 'edna, naša "sevoska" slava - Sveti ilija...

    Program je poč'o u pet "cati poslaPodna", a predviđeno je, da ga "otvoridu" najmlađi članovi USFV Teodor Pavlović...

    Dok i' je koreograf Zdravko Pavlov iz Kîkînde, "rasPoređivo" za "slikanje", Malešev Svetozar mi je "izPričo", kako ga je sin, kad' se oden'o u "nôšnju", pit'o:

    "Odgovorijo" sam mu, da mora još da se ugoji, "kav" Vesa Mulić...

    ... i da "obaDvojici fali" krâtki, "laloški šiširić"...

    A naše male Sose, su baš lepe bile...

    Ta makar kak'a trema da je bila, pod "rukoVođstvom" iskusnog' koreografa, 'râbro su "krenili" ka bîni...

    "Kav" i uvek, voditeljka programa je bila lepa Slađana Đorđijev iz Novog' Bečeja...

    ..., a "posetijotckinje" i "posetijoce" je "poZdravijo precenik" sela, Radnović Ranko...

    I "dečurlija" je "zajIgrala"...

    ..., uz pratnju poznatog', tamburaškog' orkesta USFV Teodor Pavlović...

    ..., dok je "publikuum", sve to brîžno "pratijo"...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora