NovoMiloševačka Slika dana - 07.08.2018

Jabuka ( kugla... ), ispod krsta, a na tornjove ?

Jabuka ( kugla... ), ispod krsta, a na tornjove ?

    Opis: Interesantno..., već nekol'ko "pûti" me drâge "posetijotckinje" i poštovani "posetijoci, pitadu" u smislu:

    - "Natzorniče"..., a što ispod "krstova, stoji jabuka" ( pozlaćena kugla...), a na crkvene tornjove ?...

    "OdKad" su crkve napara'ljene "uBeodru" i uKarlovo", bile su i ostale "najVišlje" građevine, vidljive "izAtara, kav" orijentiri za snalaženje. "Krstovi" na tornjove, su u "Miloševo uGrubo" posta'ljeni u "pravac" sever-jug, a oltari na "istočnu stranu" ( mada, u veliku "većinu", rimokatoličke crkve obično "imadu" oltar okrenut ka zapadu... )...

    O'ma' ispod krovova "tornjova", a iznad rimskog lûka, su posta'ljeni "satovi", koji su "vidljivi" u "selo", a ne "izAtara"..., al se "zaTo čujedu" crkvena zvona, koja "javljadu" tačno vreme..., "glâsidu" nekog', kad' umre..., "pozivadu" na službu"... il' "javljadu" nešto što ne valja !!!

    E sad' konkretno, odgovor na pitanje...

    "Jabuke" iliti kugle "ispod" krstova, su pozlaćene, da bi što duže trajale i da bi davale "odBljesak Cunca" za praćenje godišnji' dôba, "kav" i dnevni polažaj "Cunca, spreću" 'orizonta" i položaja posmatrača...

    Leva polovina naslovne fotografije, "poKaziva" "di" je "Cunce prePodna" bilo, a desna "pridveče"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora