NovoMiloševačka Slika dana - 01.10.2018

Dugački..., kako ti je vreme tamo gorena ?

Dugački..., kako ti je vreme tamo gorena ?

    Opis: Ima to godîna, kako je Bata Kičov umro..., a "bijo" je jedan od "najVišlji" ljûdi u "selo"...

    Svojevremeno je i "zapo zaOko, našim, čuvenim, košarkaškim" treneru..., Ranku Žeravici..., koji je stâlno "govorijo sevoskim ocovima", da mu barem neki zanat "izDejstvuju", pa da mož' da ga odvede u "BeVoGrad", da ga trenira i da napravi zvezdu od njega..., no..., to se, nije desilo...

    Jedinu "asnu odOTog", Bata je im'o, tako što mu je Ranko povremeno "donosijo" patike, "sas" velikim "brojom veličine, valjda" najvećim, što su košarkaški klubovi imali !!!

    "Radijo" je povremeno "sas maorima" ( zidarima... ) i sad' probajte da ga zamislite obûčenog u "maorsko odelo, sas čakširama" do "polak" lîstova..., malim kačketom "naGlavu", čiji je "šilt" uvek "bijo" dignut "gôrena" i pomenutim, skoro "izCepanim" patikama...

    U "kafanu" Zadružnog doma, ste mogli uvek da ga vidite, čim uđete, jer je vol'o da pije "pîva stojećki", za takozvani - Mâli šank, na koji je neko 'teo, da se "kav" osta'ljadu kaputi i kasnije "kačidu" u "kav" mâli, sad' se to "zove" - garderober..., al' naravno..., to nikad' nije "zaŽivilo"...

    Obično bi sâm tu "bijo", jer mu je "kanda", teško bilo da "divani"..., nekako..., dugo mu je trebalo, da čuje sagovornika i još teže da mu odgovori..., al' um'o je da "odvali"..., baš, baš...

    Evo jednog', tak'og' "divana"..., elem..., u kafanu je uš'o jedan "mâli" čo'ek..., što ono "kažedu" - Mož' ga pâtak "kljuniti uDupe" ... i čim je "spazijo" Batu, o'ma' je poč'o da "badrca":

    A Bata je u "jedan trzaj, spustijo" glavu niže, "mâlko" je "zaŽmurijo" na levo oko i strogo i pravo gledajući sagovornika "uOči, odGovorijo" je:

    "Posla" jedno desetak sekundi, "dobijo" je odgovor:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora