NovoMiloševačka Slika dana - 23.01.2019

I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma !

I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma !

    Opis: Bilo je "zdravo, jâko, mlogo rejakcija", a na jučera'nju NM Slika dana, "pod naslovom" - Ko li će lečiti, nas "milošefčane" ?!?

    U "najKraćom"..., tema je bila tâ, da su NaPR'Dnjaci, na "čelo sas njinim firerom Vučićom", skoro, pa uspeli, da "rasteradu" svu mladost i "štručnjake" iz "države na Srbiju", jer im tako odgovara i da se dugo il' "uobšte" nećemo oporaviti od tak'e, pogubne politike !!!

    Na "naslovnu fotografiju" je naš "Milošefčan", József Kecskés i on je jedan od vr'unski 'lektričara i 'lektroničara..., no, kako je to "danaske" potpuno normalno, u ovu, ovak'u "državu na Srbiju", a "pod" naPR'Dnjacima, za njega "ôdena", jednostavno nema posla !!!

    I tako je mor'o da "pribavi madžarsko" državljanstvo, "mâne" porodicu i ode iz Miloševa u inostranstvo...

    Za nekol'ko godina, "proPutovo" je skoro "cêli, bêli" svet, a trenutno je "poslom" u "Egipat", pa je "mâlko svrno u Gizu", da "jaši" kamile...

    ..., kad' već to mož' da radi, Palma "iz Jagodinu"..., a naravno, Jožiki nisu ( "od sramote"... ) svirali" našu 'îmnu, dok je "jašijo" !!!

    "Spreću" njega, piramide su "kašiji mačalj"...

    ..., a evo, da vidite da je i Veliku Sfingu...

    ..., usp'o da "podLanča", pa je "stala" i da je pomiluje !!!

    Jožiki je jedan "deran" već u "inostranstvo..., kanda" će "skoro" i drugi, a supruga Rozalija je još uvek tu, jer se brine o ostarelim roditeljima..., a baš ona je "odRastila" u "Nemecku" i jedva je čekala da se vrati u "Miloševo", osnuje porodicu i tu ostane...

    "Cigurno" ste "naKratko" pomislili, da Vučić "kav, zapravo" spašava ovu porodicu, tako što i' tera odavde..., al' ipak, kad' "jedared" svi "odedu", pitanje je, dal' će se više ikad' vratiti...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora