NovoMiloševačka Slika dana - 30.01.2019

Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!!

Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!!

    Opis: Da, da..., od prvog' "februvara, brez" ikak'e potrebe, ovi "kav naši, dižedu" akcize na "mloge stvari" i izmeđ' ostali' - na pivo !?!

    Ova "kav" naša, "kav država na "Srbiju", je "zdravo, jâko" skûpa i neki "tvrdidu", da imamo zapošljeni' oko 800 000 ( i slovom: "osamsta" 'iljada ... ) "odministrativni' radnika, kol'ko i cêla "Omerika" ima, "sas" pedes't i "kusur" država !?!

    Ajd' to..., al' "obaška" plus i još što imamo i "precenika države na Srbiju", velikog' "trošadžiju" !!!

    Nedavno je u Njujork', pozv'o nekol'ko, "kav" njegovi prijatelja na večeru, "zaŠta" je "cek bijo okolo" 6000 ( i "slovom": šes' iljada... ) "omerički" dolara, naravno "o našom trošku", poreski' "obaveznika" !?!

    Dalje, sećate li se, da je "Klintonki" dao 2 000 000 ( i "slovom": dva "milijona"... ) "omerički" dolara, za "preceničku kompanju" ( koju je izgubila "protivu" Trampa... ), pod izgovorom, da je to "uradijo", kako je kaz'o:

    - "ZaTo" što sam pametan !!!

    Pa "ondak", dao je za "Srebrenicu", 5 000 000 ( i slovom: pet "milijona"... ) "omerički" dolara, "cigurno zbogTog", da se "kav opere", jer je "jedared izJavijo", da će:

    - Za jednog Srbina, ubiti po 100 muslimana !!!

    Dalje..., našim "bizmismenima" ne daje ništa za otvaranje novi', radni' mêsta, a "stranjskim" više 'iljada evra po radniku, a da bi svaki, tako "zapošljeni, radijo" i "noćom" i "danjom", a "dobljavo" platu, od koje se nikako "neMož" živiti...

    I da "neDužim"..., i "doSad" nisam vol'o crno, crvenu, lopovsko, pljačkašku bandu, na čelo "sas njinim firerom", a sad i' - još i mrzim, "jerbo" izmeđ' ostali', dižedu" akcize i na pivo !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora