NovoMiloševačka Slika dana - 01.04.2019

Vučić je dao svakim Milošefčanu, po 100 evra !!!

Vučić je dao svakim Milošefčanu, po 100 evra !!!

    Opis: Prilikom "preknjučerašnje" posete, "našom" selu, "precenik države na Srbiju, Leksandor" Vučić, je zadovoljan dočekom, "rešijo" da odreši državnu kesu i da "dâ svakim Milošefčanu" po 100 evra, "naŠta" mu "mlogo fâla" !!!

    Dok, "kav" obećani "novci neStignedu, zdravo, jâko" je važno, da već od "danaske", kod nadležni' treba odneti bilo kak'i važeći "dokumenat", da je prilikom istorijske posete "precenika", tôg' tridesetog' marta, svaka meštanka, meštan il' "meštanče", imalo novomiloševačku "atresu" !!!

    Dobro bi bilo, da požurite i tako "bezecujete" dodeljeni' 100 evra, a i da javite, svim Vašim rođacima, kumovima, komšijama, prijateljima i svim' ostalim', "zajInteresovanim"...

    - Aprili-li-li !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora