NovoMiloševačka Slika dana - 04.04.2019

Kompijuterizovano..., znači još sporije !!!

Kompijuterizovano..., znači još sporije !!!

    Opis: "Ovaki" naslov, "kav" naslov, "neBi" treb'o da postoji..., osim u "državu na Srbiju", a "pod naPR'Dnjacima" !!!

    Navodno je, što se zdravstva tiče, sve "kompijuterizovano"..., a evo, kako to bîva u "praksu": odete kod doktora, ne na pregled, neg' da bi "izDangubili uRed", a da bi Vam "naNovo priPiso" lekove, koje redovno "trošîte" !!!

    Tu Vam je već velika verovatnoća, da ćete se razboleti od kak'e gripčine il' neke druge zaraze !!!

    Kad' najzad stignete do doktora, on Vam uzme "kav" zdravstvenu "ligitimaciju", a u "vidu" bânčine kartice i prvo "glêdi", dal' ste "overeni" i naravno, ako niste, "džabe" ste čekali "uRed" !!!

    Sledeće vâžno, je da Vas "oderedu, kav" živinu" za participaciju, "brez" obzira, što se "nePrigledate", neg' samo 'oćete lekove !!!

    I sad' "ide" ono "kompijuterizovano"..., nema više "recepata" na papir', neg' je to sve "negdi upisato", pa kad' odete kod "opetakara", a ono njemu sve "iskoči" na ekran iza "šanka" !!!

    I taman, kad' pomislite, kako bar tu neće biti čekanja i nerviranja, kad' ono, "opatekar" kaže:

    I šta "ćete" drugo, neg' da "priko" mobilnog' telefona "zovête izabratog" doktora ( ako imate sreće da Vam dâ, njegov broj... ), objasnite mu šta je problem i da to o'ma' promeni, jer je velik' rêd "izaVas" u "opateku" !!!

    Ima i još dalje..., morate da čekate ( a i svi ostali... ), da se promena "vidi" u "kompijuterski" sistem i kad' se to najzad desi, a "opatekar ijOpet" nešto, "kav zabalja":

    Opet "zovête" doktora i ako imate sreće da Vam se opet jâvi, tražite od njega da "mênja"...

    Da "neDužim" dalje..., em "izDangubite"..., em se "naJêdite"..., em bêsan doktor..., em bêsan "opatekar"..., em bêsni svi i u "ombulantu" i u "opateku"..., što mi ono "Lale "volemo" da kažemo:

    Verujete..., ovo nije moglo kraće..., a nekad' je to bilo "doleko lakče" i "brez sikiracije"...

    Têška bruka i sramota !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora