NovoMiloševačka Slika dana - 22.04.2019

Novomiloševačkim kravama, se kanda crno piše...

Novomiloševačkim kravama, se kanda crno piše...

    Opis: "PoDrugi" put, "uZadnji" desetak godina, je pokrenuta "icinijativa", da se zabrani vlasnicima krâva, da i' "svako jutro isterivadu uAtar", a uveče "vraćadu" u selo i to od početka aprila, pa sve tamo "negdi" do kraja "oktombera", u toku svake godine...

    "Prošli pût" je to bilo, zbog "kav" banje u Kaštilj', koja "ondak" samo što, "kav" nije "krênila", pa da se "kav, neBi" sramotili "prid" sîlnim, uGlavnim stranjskim" gostima, kako nam krave "šetadu" i "balegadu" po "sokacima" !!!

    No, "odTad" je u tê svrhe potrošeno više od pedes't "milijona" dinara..., a nema ni' banje..., a nema ni' "novaca"..., a nema ni' odgovorni' "zaTo" !!!

    "Orgumenat" druge strane je "bijo", da je za krave dobro, da svaki dan "iziđedu uAtar", na "frišak luft i priTim prošetadu"..., da se "isPečedu naSunce"..., da "jededu nePrskatu" travu "naLedinu" i tako dalje, što "dobrano" doprinosu i količini i kvalitetu mleka koje "dâjedu", od čega "mlogi zarađujedu" i "žividu odTog" !!!

    Tad' je "uPriličen" sastanak, na "kojom" se su "obaDve" strane, uz veliku svađu držale svoji', "kav orgumenata", a poslednje rečenice su bile, "atprilike" ovak'e:

    Nastala je "lârma", sve dok jedan od, da tako kažem - "kravara", nije svoje, "sas" podignutim rukama "umirijo", što je i druga strana uradila..., pa je uz'o reč:

    I to je bilo presudno, jer je "posla kraćog" razmišljanja, "precenik" jedva "smirijo situvaciju" i "izjavijo":

    "Daklem, ondak" su "kravari" pobedili i ne samo što su pobedili, neg' su i dobro "pridVidili", da od banje neće biti ništa...

    "Gotavo" isti su opet, "naNovo poKrenili" ovu "icinijativu", al' "ovaj pût imadu" jači, "kav orgumenat", jer nedavno su krave napravile stampedo, "kav" onaj iz "kavubojski" filmova, u koji "uMâlko" nije s'râd'o jedan čo'ek !!!

    "ZaSad, atprilike" do kraja jula, "situvacija" će biti nepromenjena..., a konačna odluka, "po najnovijim", neće biti doneta u "selo", neg' u "Skubštinu Obštine" Novi Bečej...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora