NovoMiloševačka Slika dana - 24.04.2019

Ajde, ajde..., dođi Kvazimodô..., ahe, he, he...

Ajde, ajde..., dođi Kvazimodô..., ahe, he, he...

    Opis: Autor fotografije: LeLaisserPasserA38 - Sopstveno delo, CC BY-SA 4.0, Link

    U Pariz' se, "petnajstog" aprila, "desijo" požar u "katedralu" Notr Dam...

    I dok je "cêli, bêli svêt žalijo", kako vatra uništava ovu crkvu, državni, naPR'Dni mediji, su pisali svakojake "bljuvotine" ( koje neću "pomeniti"... ), dok im neko "izOte", nekulturne bânde, nije "naredijo" da "prestanedu soTim" i "promenidu" ćurak ( Vučić: Penzije u Maju manje za 5% zbog donacije Srbije katedrali u Notr Damu !!! ) !!!

    "Jedared" dâvno, sam "sedijo" na "teraslu", kad' sam i čuo glâs, mog' dede "po ocu", Sâve Belića Lalice, koji je "bijo" dugogodišnji crkvenjak i "pôjac" i u "karlovačku", a i u "beodransku", pravoslavnu, crkvenu "obštinu", zbog čega su ga često "zvâli", Sava Crkvenjak...

    "IzPrve" nisam mog'o da razumem, kome i šta je "govorijo", al' kad' se i "pojavijo" iza "ćoška" kuće, gled'o je prema "avlijskim" vratima i "sas" rukom je, "kav" nekom "pokazivo", da mu priđe, uz:

    A "ondak" se "okrenijo" prema meni i pit'o me:

    To sam mu i "potvrdijo", a on je "nastavijo":

    I "ondak" se "pojavijo", ondašnji crkvenjak pomenute crkve ( Komé Lajos - potvrdila, učiteljica u "pemziju" - Viktória Pataki Karakas... ), "oMánji" čo'ek, "mâlko" poguren, velikog', špicastog nosa, "sas" sitnim, "gotavo" sklopljenim očima i sa glavom savijenom "uLevo, kav" da je čuo, samo na "desno uvo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora