NovoMiloševačka Slika dana - 08.08.2019

Sazro je julski muskat !!!

Sazro je julski muskat !!!

    Opis: "NaSliku" je tek "uzBrâta", râna, "mirišljiva" sorta grožđa, a koja se "zove" - julski muskat !!!

    Eto, tek sad' je sazr'o, skoro, pa u "polak" avgusta !!!

    Po njemu se tačno mož' viditi, dal' "priroda" kasni il' žûri, što znači, da se ove godine râdi o kašnjenju, od "atprilike" nekol'ko nedelja !!!

    Kâz'o mi je, "jedan, moj dobar":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora