NovoMiloševačka Slika dana - 03.09.2019

Domaći..., slepi miš ?!?

Domaći..., slepi miš ?!?

    Opis: Nije prvi put, da imam za kućne "posetijoce, takoZvâte - noćne ptice" !!!

    "Cigurno" se sećate NM Slike dana, od 30.05.2017-te, "pod naslovom" - "Domaćo" sovče..., se baš odomaćilo" !!!

    "Ondak" je u pitanju bila, baš 'tica, a "ovaj put" sisar..., a koji leti - slepi miš, još tačnije - veliki ponoćnjak !!!

    "Kav" što "neZnam kudana" je ušlo sovče, tako "neZnam" ni "kudana" je ovaj slepi miš uš'o "uKuću, uGlavnim", jednu noć "posla" ponoći, je "moja, doleko, bolja, polovina" Jasmina, "vîknila":

    O'ma' sam "svatijo", šta je u pitanju, jer već "ôdavna" imam želju, da "uSlikam" ovog' sisara letača. Mogu se "viditi prid" sumrak, kako nisko "letidu" po "avlijama", a da se "kav glêdi" ka nebu, kad' i' "mlogi brkadu sas" lastama !!!

    Kako su uslovi za slikanje jako teški, nisam im'o "doSad" te mogućnosti..., no..., evo ga !!!

    "Letijo" je on tako "poSobi" nekol'ko minuta i ondak se zavuk'o iza "garnišne" i nije mrd'o, do "sutriDân naNoć" !!!

    E, "ondak" smo otvorili sve pendžere, brez obzira na "zGadije" u vidu insekata i čekali da izleti..., no nije uspelo..., opet se zavuk'o iza "garnišne"...

    Jasmina je već počela da se brine za njega, u smislu, kako nije ništa jeo..., nije pio vode, već dva dana i noći...

    Treću noć smo opet sve širom otvorili i pogasili sva svetla, a čak je "naKratko" i nestalo "štruje" !!!

    Kad' je "došla štruja, posla" jedno "frtalj" sâta, pod svetlošću televizora, sam ga "sPazijo", kako je "naNovo" poč'o da leti "uKrug poSobi", čak me je nekol'ko "pûti" i dodirn'o, tako u lêtu po rukama, jer sam mu mâho ka "pendžerima" i vratima od "terasle..., kudana" je i "izLetijo" !!!

    O'ma' mi je bilo "lakče", što je i Jasmina potvrdila:

    * VAŽNA NAPOMENA - za sledeći video, ako već niste, u PODEŠAVANJA ( "dolena" desno...), uključ'te TITL za "SRBSKI" !!!

 

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora