NovoMiloševačka Slika dana - 04.09.2019

Čudo..., nešto staro..., je još uvek u Miloševo...

Čudo..., nešto staro..., je još uvek u Miloševo...

    Opis: Ima tako neki' detalja po Miloševu, koji "postojidu" iz raniji' vremena, a još uvek su tu, "brez" obzira, dal' su u "funkciju" il' nisu !!!

    Na "naslovnu fotografiju" je stâra, telefonska bandera, na "koju" još uvek "stojidu prculanske šolje iliti" pravilnije, porculanski izolatori, a koji su "zapravo" bili nosači bakarni' žîca, za telefonske "lenije" !!!

    Ova "saSlike, stoji blizu" novomiloševačkog', Centralnog' parka..., "prikoPûta najVišlje" zgrade u "selo, zvâte - Milošefčanka" !!!

    Druga se nalazi "prikoPuta dućana" Banat S.T.R., do "stanbene" zgrade, "di" je "našo" odeljenje milicije !!!

    Na "sledeću fotografiju", možete viditi detaljnije, kako su se bakarne žice, uvijale na "određeno mesto" i odatle, "po luftu" vodile do "predplatnika"...

    Kako mi je kaz'o Momčilo Gagić, telefonski operater u "pemziju", ovak'a teknika je bila korišćena 1962-ge godine, kad' je i završena naša zgrada pošte, pa je "odNje" razvođena telefonska mreža po selu...

    Još mi je "napomenijo", kako su ti "prculanski" izolatori, imali "iznutri" navoj...

    ..., pa se na metalne "šiljkove" nosača, prvo navijala kudelja i "ondak" oni, što je moglo da "bidne" opasno, ako pukne, jer su oštrice gore neg' staklo !!!

    * VAŽNA NAPOMENA - za sledeći video, ako već niste, u PODEŠAVANJA ( "dolena" desno...), uključ'te TITL za "SRBSKI" !!!

 

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora