NovoMiloševačka Slika dana - 08.09.2019

Eto sad... i na smokvu zGadije !?!

Eto sad... i na smokvu zGadije !?!

    Opis: Još "mâlko", pa će "kanda" sve "voćke" morati da se "prskadu" !?!

    Eto sad'... i na smokvu "idedu zGadije"..., koje "doSad" nismo morali da "zaštićavamo" !!!

    "Napadadu" i' "gusanice" slične dudovcu, samo što su manje i nisu tako, "kav" dlakave...

    U "početak", leptir snese "jajašca, sas" "naličja" lista...

    ..., iz koji' se "izLežedu" sitne "gusanice", koje "proBušidu" list i "iziđedu" na "lîce" lista, "di formiradu" paučinasta "gnjizda"...

    ..., iz koji "izlazidu"...

    ... i "raŠiridu" se po "ostalim lišću"...

    I naravno..., "pravidu" veliku štetu !!!

    * VAŽNA NAPOMENA - za sledeći video, ako već niste, u PODEŠAVANJA ( "dolena" desno...), uključ'te TITL za "SRBSKI" !!!

 

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora