NovoMiloševačka Slika dana - 09.09.2019

O šuvaklijama iliti levandžama iliti levacima...

O šuvaklijama iliti levandžama iliti levacima...

    Opis: Još u "osnovnu školu" se dâlo primetiti, da u "prvim"razredu ima nji' nekol'ko, kojim' je leva ruka i noga, "kav glavna" i da su muku mučili "sas pisanjom" slova, a neki su čak i "dobljavali batina", jer su bili uporni, da "pišedu sas" levom rukom, što je "ondak" bilo strogo zabranjeno !?!

    Kad' se moja mati Selena, "pemzijonisala kav" učiteljica, dve stvari je naglašavala i to: da se mlađa deca "neUpisivadu uŠkolu" ranije, "sas" šes' godina, nego "sas" sedam, kad' je i vrême i druga stvar, da nikad' "neTreba" terati levake da "pišedu" i "crtadu sas" desnom rukom !!!

    A nâsta'nik Milutin Moldovanov - Luta Bangela , nas je "učijo iz istorije", da su stâri grci vojnike terali da koplje il' sablju, "držidu" u "lêvu rûku", jer je navodno bila jača, zbog blizine srca !?!

    Moj drug iz momački' dana, "kojom" sam kasnije i kumov'o, kad' se venčav'o, Milan Cucin Cule, mi je prič'o, kako se dôbro seća šamarčine, koju mu je "odvalijo" otac Brata, kad' je "jedared" poč'o da seče "lebac, sas" levom rukom !?!

    Moj mlađi ujak Dušan Baštovanov Apaš, je isto tako "bijo šuvaklija" i kad' je "završijo osmoljetku", 'teo je da, "kav" i njegov stariji brat Milan, "ide u šlosere"..., međutim, to mu otac Drâga ( koji je inače "bijo tišljer po struki"... ), nikako nije dao, uz izgovor:

    I zamislite, nater'o ga je, da prvo "ide u trgovce", pa tek, kad' to završi i "bidne" im'o od čega da zarađiva i žîvi, da mož' da upiše šta "guđ" 'oće... i Bogu "fâla", završijo je za "tekničara", a kasnije i za mašinskog "indžilira" !!!

    Kad' sam moju, kako to ja "volem" da kažem: "doleko, bolju, polovinu" Jasminu, upoznav'o "sas" mojom babom "po ocu", Zagorkom Gorinkom Belić, ona je o'ma' primetila i "viknila":

    Tad' sam i prvi put čuo "odNje", da je kod mog' oca, Svetozara Belića Batuša, primetila, kad' je im'o dve-tri godine, da je uvek "prûžo" levu rûku, pa ga je "ondak" tûkla, "doGuđ" to nije prest'o da râdi !!!

    "Cigurno" se pitate, a što je "ondak" naslovna fotografija, baš onak'a, kak'a je ?

    E pa "zaTo", što kad' zajedno "jêmo" ( jedemo... ), "jaj" i Jasmina, salata "bidne" i meni, a i "njozi naRûku" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora