NovoMiloševačka Slika dana - 12.10.2019

Molska skela prikoTise..., nekad...

Molska skela prikoTise..., nekad...

    Opis: Fotografija je nastala na dana'nji dân, 2008-me godine !!!

    "Kav" što vidite, skela je još radila i "naNju" se vidi da su bâčvani bili da "sijedu žito"...

    Napred je na traktor "zakačena" tanjirača, a iza je stara, još "austrougarska sijačica" - Meliherka, koja je "fabrički" bila projektovana na konjsku vuču, al' su je tako dobro napravili, da su je "mlogi priRadili" i za traktore !!!

    A skele "odâvna" više nêma..., ostale su samo slike...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora