NovoMiloševačka Slika dana - 20.11.2019

Ćesarski bunar...

Ćesarski bunar...

    Opis: Ćesarski ( cârski..., izgrađen još za vreme Austrougarske... ) bunar..., ovi' dâna...

    Do njega se dolazi, kad' se prođe pored beodranskog', pravoslavnog' groblja, "priđe" prûga, prođe pored "cigljane i nastavi dalje, pravo po 'ataru, "doGuđ" se na njega "neNaiđe"...

    Rada Đukičin Pečenj, po "struki kovač", je još "kav" mlad, "očo" da râdi u "Nemecku, di" je prov'o râdni vek i "pemzijoniso" se...

    Čim se "vratijo", tako je kren'o u "paoršage", jer je to vol'o, još od ranije, pa je tako, "ijAko" Karlovčan, "radijo" zemlju i u "beodranski atar"...

    Prič'o mi je, da kad' je prvi put tamo iš'o, jedva je ček'o, da se napije vode, baš na "Ćesarski bunar", jer je po "njegovim" mišljenju, tamo bila "najLepča" voda, od "sviju" ostali' bunara !!!

    No, kad' je stig'o..., zatek'o je jednog' Beodrana, kako je u "bunar turijo" crevo od traktorske prskalice za 'erbicide i o'ma' je "ograjso" na njega !!!

    Pit'o sam ga, kako je reagov'o na grdnju, a on mi je "odGovorijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora