NovoMiloševačka Slika dana - 06.12.2019

Samo mora biti..., da imadu vîška !!!

Samo mora biti..., da imadu vîška !!!

    Opis: Evo još 'edne priče, "izNašog" Doma zdravlja "iliti ombulate", a "sas" kraja sedamdeseti' godina, prošlog vêka...

    "Daklem", jednoj od pacijentkinja, je "priPîsato", da nekol'ko dâna, "prîma nekcije protivu pretiska" !!!

    "Taj dân" je "primila" prvu i "doKuće" je "svrnila", kod jedne prijateljice...

    "Tamo-onamo", kroz "divan" je saznala, da i tâ njêna prijateljica, već nekol'ko dâna "prima" iste te "nekcije" !!!

    Kad' je "krenila kući", srela je jednog poznanika i čim je počela da "divani sas šnjimena" i "kazala" mu odakle ide, tâj joj je kaz'o, da i on "prima" te iste "nekcije", već nekol'ko dâna !!!

    E..., "naTo" je već prokomentarisala:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora