NovoMiloševačka Slika dana - 02.03.2020

Bunar od čokanjica..., iz detinjstva môg...

Bunar od čokanjica..., iz detinjstva môg...

    Opis: Svojevremeno, kad' je Vaš "natzornik" ovog' sajta, "bijo mâli"..., a ima to "mlogo" godina, od "ondak, građevina saSlike" se "zvala" - bunar od čokanjica !!!

    Kad' bi se, obično u "vreme" zimske, školske "ferije", sastajali mi "unučadi", pa i "dečurlija" iz komšiluka, kod baba Gorinke i deda Save, jedna od obaveza je bila i krunjenje kukuruza, jer "sKrajom" šezdeseti' godina prošlog' vêka, "rêdko" kô je im'o "čikićar", pa se to oba'ljalo ručno...

    Čim "padne pomrčina", deda Sava bi "uStražnju kujnu donosijo", punu korpu klipova kukuruza, a da bi i nâs zajinteresovo" za krunjenje, organizov'o bi "takničenje" u pra'ljenju bunara od čokanjica, a što se broja rêdova i visine tiče !!!

    Prvo bi seo na 'oklicu i "sas" posebnim, ručnim alatom, u vidu šila, kroz svaki klip je "uzDuž krunijo", nekol'ko redova zrna kukuruza, pa bi nam dav'o, da ostatak sâmi "oKrunimo", obično "sas" već očišćenom, manjom čokanjicom...

    Smele su da se "koristidu", samo "novoOkrunjene", a nikako one, koje su već "korišćene" za ranije bunare, koji su se "strušili"...

    Uz dobro "zaKađenu, paorsku" pêć, ispod žute, "čkiljave" sijalice, koja je visila "o pajantu..., sas" radija smo slušali nârodnu muziku... i "takničili" se..., dok se pos'o "neBi neObavijo"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora