NovoMiloševačka Slika dana - 16.03.2020

Tour de Crna Bara 2020 III ...

Tour de Crna Bara 2020 III ...

    Opis: "NaŽalost, posla" prve , a o'ma' "zaTim" i druge NM Slike dana, "pod naslovom" - Tour de Crna Bara 2020, dana'nja je loša, što i vidite na "naslovnu fotografiju"...

    Neko il' neki, su pored starog "druma", kod Crne Bare, a koji sad' služi "kav" odmorište izmeđ' Novog Bečeja i Miloševa, "bacijo kav, gospodcko đubre" i "soTim zaGadijo", kako se to kaže - čo'ekovu okolinu !!!

    Druga "gromila" je još veća...

    Očigledno je, da je to urađeno "sas" varvarskom namerom, a brez imâlko" svesti i to "sas" većim vozilom !!!

    Imamo "raznoRâzni" policija, no "kav" neki' ekološki', još uvek nemamo, a trebalo bi' !!!

    I naravno, niko od nadležni' ne "rejaguje", tako da će sve to, najverovatnioje tako i ostati, a u jêku, "kav pridIzborne" trke !!!

    "Ciguran" sam, da bi se odgovarajućom istragom, krivac lako pronaš'o i "ondak" bi "bijo zaTim", da što se tiče "sakcija, neBi" trebalo razrezati "financijsku" il' zatvorsku kaznu, neg', javno "sas" debelim batinama !!!

    Prvo "sas" bičom "poLeđi", pa "ondak" o'ma' "zaTim", po jedno dvades't i pet batina, po "debelim mêsu" odgovarajućom, drvenom "lêcom", onako natopljenom "sas mâšćom"..., pa makar ko to "bijo", kad' se "uSudijo", da "takvo štâ" uradi..., našoj "mâjčici Zemljici" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora