NovoMiloševačka Slika dana - 23.03.2020

Mož biti korisno..., a za neDaj Bože !!!

Mož biti korisno..., a za neDaj Bože !!!

    Opis: Ova totalno nesposobna, nestručna i neodgovorna vlâst..., počela je da "trenira" strogoću, "uvođenjom" policijskog sata, od 17 h, pa do 5 "zâjtra, sledećog" dana...

    Posebno je "mizerno", to što "kav precenik ove, "kav države na Srbiju, narcisojidno" koristi ovu tešku "situvaciju", za "sobstvenu propagandu, naMesto" da nestane "sas sviju" medija i ostavi "medecinsku" struku, da radi svoj pos'o !!!

    Čim ga "negdi" vidite il' čujete, o'ma' ga "ukidajte" !!!

    "Gorena" su telefoni naši' doktorki i doktora "izNaše obštine", koje možete nazvati "priko" telefona, "brez" posete "ombulantama" !!!

    Dalje..., telefonski broj naše "ombulante" je:

    - 023/781-030

    - HITNA POMOĆ 194 il' 023/771-124

    Dom zdravlja, u "Novim" Bečeju:

    Centrala: 023/773-600
                      023/773-623, 023/773-625, 023/773-637, 023/773-657, 023/772-155

    Jako važno..., telefoni, koji su dostupni 24-iri sata, ako "sumljate", da "imate koronu":

    - 060/0809413, 60/0809422, 060/0809434

    - 023/773-605 - dostupan od 07:00h 18:00h

    Drage "posetijotckinje" i poštovani "posetijoci"..., a šta drugo da Vam kažem, neg':

    - "DržTe" se, "neDajTe" se... i slušajte "medecinare", a nikako ove političare !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora