NovoMiloševačka Slika dana - 29.06.2020

Osmatračnica na Vatrogasni dom..., nekad...

Osmatračnica na Vatrogasni dom..., nekad...

    Opis: "Jučeranja" NM Sliku dana, je bila "pod naslovom" - Počela je žetva, vatrogasci su "naOprêzu"..., "di" je zapravo, naznačen broj telefona, na koji treba da se "naZove", ako "neDaj" Bože, "negdi bidne" požar !!!

    Stariji se "sećadu", da je sve "negdi" do polovine sedamdeseti' godina, prošlog vêka, na "zgradu" vatrogasnog doma, postojala osmatračnica, baš tu, "di" je velika, 'lekrična "serêna" ( vidi se "naSliku"... )!!!

    "Atprilike" je bila tak'e veličine, "spreću" zgrade, "kav" što sam pokuš'o da Vam nacrtam, na "naslovnu fotografiju", a slično je bila i "oFârbata"...

    Nekad' su tu, naročito u vreme žetve, vatrogasci i "danjom" i noćom" dežurali, "zaŠta" su bili i plaćeni, da čim "uOčidu" požar u "selo", a i "uAtar", o'ma' "organizujedu" gâšenje !!!

    "Serêna" je bila ručna, prečnika oko dvadesetak "centi", posta'ljena na tronožac, "sas" gurblom na "okrećanje", a gorena na "ručku" za držanje, je imala nešto slično, "kav" za "dâvanje" i oduzimanje "gasa", na "matorBicikli", pa je mogla i da pravi ono:

    - Vau, vau, vau !!!

    Pomenuti' godina, je šofer "Džemsa bijo" Vidaković Bôžo, "izBosne, sas" Bêlog brda, koji je "sas" suprugom Milkom i sinom Srećkom i "živijo" u "Vatrogasni dom, zapošljen kav" domar ...

    Pošto sam "živijo" nekol'ko kûća dalje, "bijo" sam u "vatrogasne pijonire", pa sam 'teo "jedared", da se i ja popnem "gôrena" na "osmatračnicu", što nije bilo dozvoljeno, jer je penjanje bilo opasno, no ipak, komšija Mića Bačikin, u vreme njegovog dežurstva, me je prošvercov'o i tê slike, "sasOTe" visine, su mi večno ostale "uRezate" u "sećanje" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora