NovoMiloševačka Slika dana - 16.07.2020

uPokojila se Darinka Matić Marović...

uPokojila se Darinka Matić Marović...

    Opis: "uPokojila" se Darinka Matić Marović, koja je bila naša, čuvena "srbska" dirigientkinja...

    Osim tôg', što je bila angažovana na "umetničke fakultete", bila je i medijska ličnost..., no po "jednim događaju", me je iznenadila i oduševila...

    "NajIme" na "Mokranjčeve dâne", u Negotin', 14-og "sektembera" 1993-će godine, sam "kav precenik, ondak opozicijone obštine" Novi Bečej, "pridVodijo" delegaciju, na "čelo sas" našim Paorskim pevačkim društvom ( skraćeno - Paorski hor... )... i to Pravoslavne crkvene "obštine" Dragutinovo, zajedno "sas" sveštenicima Miladinom "Božinim" i Draganom Budakom...

    Po programu, da tako kažem, naš nâstup je "bijo", u "Staru crkvu" Svete Bogorodice, koja je bila ispunjena do "poslednjog" mesta, u osam uveče...

    Dr Dragoslav Dević, etnomuzikolog, je "predctavijo" naš hor, kao vâžan, a "sas" stanovišta etnomuzikologije, izolovan od savremeni' uticaja, "prid" kojim je "sličnim, cigirno bijo", Stevan Mokranjac, zapisujući u "nôte", ono što su pevali...

    I šta da Vam kažem..., naši su, predvođeni 'orovođom Perom "Golušinim" Burkešom, oduševili publiku i zvanice, međ' kojim' su bili: Dimitrije Golemović, "srbski" etnomuzikolog i kompozitor..., Nikola Rackov, pijanista... i još nekol'ko nji', čija imena nisam "zaPamtijo...

    "NaKraj" nastupa je "puknilo" dugačko, "stojećko, tapšanje, posla" čega sam "bijo" zauzet "sas" kolegama iz negotinske "obštine, kav" i "sas predctavnicima" medija, al' sam "primetijo", kako je Darinka, "svakim" članu "našog" hora prišla, pružila rûke, dugo ga držala i "proZborila" po nekol'ko, rek'o bi iskreni' rečenica...

    Najviše je divanila "sas" dirigentom Perom, "kav" i "sas" jedinom, "žemskom, članicom", Smiljom Golušinom, udatom Labanac, "sas" špic-nametom Pabirak..., inače Perinom, rođenom sestrom...

    "NaKraj" je i meni prišla i "vodijo" se "atprilike ovaki divan":

    "Skoro" pa, dvadesetak kasnije, sam im'o čâst, da "bidnem" član novomiloševačkog', Kamernog hora Ehos, čija je dirigentkinja bila Karolina Dudaš...

    Evo pesme - Tebe pojem, kako je i "danaske peva", naš Paorski hor:

    A evo, kako to "po Mokranjcu" zvuči, "u izvođenje" pomenutog', novomiloševačkog', Kamernog hora - Ehos..., 2011-te:

    Uvek se setim te večeri i Darinke..., kad' "naNovo" ovo "priSlišam"...

    Daklem, "ijAko" je članove njeni', mlogobrojni' horova, učila, terala i izvlačila najbolje iz ljudcki' glasova, što se mož' izvući..., Darinka je umela da čuje i cêni, ono iz čega je sve nastalo i ono, što pukim "slučajom", još uvek postoji i što ga podržava... i "zaTo" šta drugo "kazati"..., neg':

    - Neka joj je vječnaja slava i pamjat !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora