NovoMiloševačka Slika dana - 27.07.2020

Pre neku nôć sam snêvo...

Pre neku nôć sam snêvo...

    Opis: Ove "pendžere" i vrata, "kav" i "sav" ostali "tišljeraj poKući", je "naPravijo" i "uGradijo, sPočetkom" sedamdeseti' godina, prošlog vêka, moj deda "po materi", Dragoljub Baštovanov - Drâga Apaš..., "tišljer po struki"...

    Što Vam to napominjem ?

    E..., pre neku nôć sam "snêvo", kako da poboljšam jednu, 'lektronsku šemu, koju sam "rejalizovo odâvna" i kad' sam "zâjtra", najzad ust'o i otiš'o to da vidim, "zateko" sam slično rešenje..., tako da nisam ništa "doRađivo"...

    I "ondak" sam se "setijo", môg' deda Drâge, koji mi je prič'o, da je noć pre, neg' što je ugrađiv'o "pendžere" i vrata "saSlike, cêlu nôć snêvo", kako se "soTim patijo" da i' uklopi, pa je još i "koristijo" neke stâre, "tišljerske" izraze: "pervazovi", ragastovi, "u vinklu", "vaserVogli" tamo, pa ovamo..., dok to nije "prefektno završijo" !!!

    A "ondak" je "nastavijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora