NovoMiloševačka Slika dana - 28.07.2020

PriGledanje stari fotografija...

PriGledanje stari fotografija...

    Opis: "Dođe" tako nekad' čo'eku, da "priGlêda" stare fotografije, obično iz neke, kartonske kutije od cipela..., il' onako "uredne" složene u albume... il'..., u "novijo" vreme "sas kompijutera"... il' iz arhiva, "sas raznoRâzni", društveni' mrêža...

    Sve se nekako "ondak izMeša, pûtom" sećanja..., od tûge, pa do "smîjanja"..., što zavisi od sâme fotografije...

    Ova "naslovna" je "uSlikata", 27.07.2008-me godine i "kav" da još osećam po licu vrelinu kasnog', "letnjog Cûnca", mirisa suve trave, kav" i pomešani' "balega" i "vuškije mârve" i živine..., koja je dolazila na vâlov' Delečirskog bunara, da se napije vode...

    Imam više fotografija od "ondak", al' ću sve to, najviše pamtiti, po jednoj, velikoj bûvi, koju sam "uvatijo" iznad "članka" desne "stopale, tîk" do "kajiša" od sandâle !!!

    Nekol'ko "câti posla" tôg', sam im'o veliku "blându", koja je "zdravo, jâko svrbila"..., al' sam se "tešijo", da sam joj se "oSvêtijo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora